Modum kommune har ansvar for cirka 125 kilometer med kommunale veier. Av dette er 24 kilometer gangvei. 

Vedlikehold av veinettet utføres med eget og innleid mannskap. Størstedelen av vintervedlikeholdet er satt bort til private entreprenører.

Gangveiene langs riksveiene eies og vedlikeholdes av Statens Vegvesen. 

Her finner du kommunal veiliste.