For å være berettiget til utbetaling i forbindelse med avlingsskade, må det umiddelbart meldes fra til Teknisk etat når det er en fare for dette. Denne meldingen skal være gitt i god tid før innhøsting. Dersom det ikke er varslet om avlingsskade, vil ikke søknaden behandles. Innmeldingen er viktig for at forvaltningen skal kunne avgjøre om skaden er av klimatisk art. 

Frist for å søke er 31.oktober. Vi oppfordrer til å levere søknaden via Altinn. 

Les mer om klimabetingede skader her.