Sysle skole ligger i den nordre delen av Modum kommune. Skolen stod ferdig i 1965.  Seinere har skolen blitt på- og ombygd tre ganger, seinest i 2011.  Etter mange års planlegging fikk skolen høsten 2011 ny og større gymsal med garderober og lagerplass. Den gamle gymsalen ble ombygd til klasse- og grupperom.

Se skolens flotte BlimE-dans fra 2020 her.  Der blir du også mer kjent med Sysle skole og uteområdene våre. 

Skolens uteområde gir plass for mange aktiviteter. Flere fotballbaner gir rom for mye trivsel både sommer og vinter. I tillegg er det lagt til rette for volleyball, sandvolleyball, basket, håndball og smashball.
Vi har huskestativ, sandkasse, klatreborg og klatrevegg, sklie, hinderløype, hoppbakke, mange akebakker og skileikområde.