Selv om du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak kan være ved leiligheter og bebygd eiendom under 2 dekar.

Se informasjon fra Landbruksdirektoratet her

Gå til skjemaet du skal bruke i Modum her