Ungdomshuset legger til rette for at ungdom skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring.

På Ungdomshuset har vi et aktivt klubbstyre. Styret består av 6-8 ungdommer. Styret møtes regelmessig på Ungdomshuset med ungdomsleder tilstede.

Klubbstyret har ansvaret for å:

  • Disponere aktivitetsmidler
  • Arrangere allmøter for alle medlemmene
  • Planlegge aktiviteter på klubbkvelder
  • Planlegge, lede og evaluere større arrangementer
  • Søk midler hos Frifond (Ungdom og Fritid)