Legevakt Ringerike sykehus tlf. 116 117
kl. 15.00 - 08.00 hverdager, og hele døgnet i helger.​

For øyeblikkelig hjelp: ring 113 

 

Innbyggere i Modum hører til Ringerike interkommunale legevakt,  som er lokalisert ved Ringerike sykehus.
Telefonnr. er 116 117, det er samme nummer uansett hvor man er i Norge. Fritt sykehusvalg gjelder ikke akuttinnleggelser.

Legevakten er en beredskapstjeneste for akutt skade eller sykdommer hvor legekonsultasjon ikke kan vente til vanlig åpningstid hos fastlegen eller vikar. Legevakten yter derfor ikke alle former for alminnelige legetjenester.

Når du ringer legevakten, svarer helsepersonell på din henvendelse. De gir råd og vurderer sammen med deg om ditt problem kan vente til din fastleges alminnelige åpningstid, eller om tilstanden krever å bli vurdert snarlig av vakthavende lege.

Om det haster eller er ambulansebehov, ved akutte skader eller ulykker eller ved andre livstruende tilstander - ring 113. 
Akuttmedisinsk sentral vil da umiddelbart formidle ambulanse og nødvendig hjelp.


Andre telefonnummer:
Tannlegevakt