Utlånsbetingelser for Kunstsalen i Det gamle rådhuset:
 
OPPHENG:
- Lånetager skal bruke opphengslinene, som ligger tilgjengelig i Kunstsalen ,til oppheng.
- Hvis lånetager lager merker i veggene med annet oppheng, har lånetager selv  ansvar for å sparkle og male over disse etter endt låneperiode.