Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen for 10. trinn i 2022 er avlyst.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen for 10. trinn i 2022 er avlyst.

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen. Modum kommune er ansvarlig for muntlig eksamen. 

 • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
 • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen.
 • Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen.
 • Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Elever og foresatte får informasjon om muntlig eksamen av sin skole.

Les mer om muntlig eksamen (Udir)

Særskilt tilrettelegging

I følge forskrift til Opplæringslovens § 3-32 skal elever med behov for særskilt tilrettelegging få lagt forholdene til rette slik at de får vist kompetansen sin. Utvidet tid og lesehjelp er aktuelle tiltak. Det er ikke krav til vedtak om spesialundervisning.

Les mer om særskilt tilrettelegging (Udir)

Klage på eksamenskarakter

Klage på skriftlig eksamen
Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Elever og foresatte kan klage. Dersom klageren er under 15 år må foresatte gi skriftlig samtykke.

 • Snakk med faglærer før du klager.
 • Skriv klagen i brevs form. Det må stå i klagen hva du klager på og den må undertegnes. Du trenger ikke begrunne klagen.
 • Klagen skal sendes til rektor på skolen.

Klage på muntlig eksamen
Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen har ansvar for å veilede eleven.

Dersom eleven får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om hun eller han vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor.

Les mer her (fylkesmannen.no)

Les mer om å klage på skriftlig eksamen (udir.no)

Klage på standpunktkarakter

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Elever og foresatte kan klage. Dersom klageren er under 15 år må foresatte gi skriftlig samtykke.

 • Snakk med faglærer før du klager. Be om begrunnelse dersom du klager på standpunktkarakteren.
 • Skriv klagen i brevs form. Det må stå i klagen hva du klager på og den må undertegnes. Du trenger ikke begrunne klagen.
 • Klagen skal sendes til rektor på skolen.

Les mer her (fylkesmannen.no)

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Fritak fra opplæring eller vurdering med karakter

På Utdanningsdirektoratets sider kan du finne informasjon om:

 • Fritak fra opplæring i skriftlige sidemål
 • Fritak fra opplæring i kroppsøving
 • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål og kroppsøving
 • Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Les mer om fritak fra opplæring eller vurdering med karakter (Udir)