Ønsker du oppfølging?

Ta kontakt: Kontaktskjema for oppfølging (Microsoft formsskjema). Frisklivssentralen vil ta kontakt med deg på telefon for å avtale videre oppfølging.

Hva kan du få hjelp til?

Vi tar utgangspunkt i det du ønsker å oppnå. Du vil få hjelp til å sette konkrete mål og støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Vi hjelper deg å finne aktiviteter og tilbud som passer. Dette passer for voksne (over 16 år) som har sykdom eller økt risiko for sykdom. Tilbudet er spesielt aktuelt for deg med

 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager
 • diabetes 2
 • høyt blodtrykk, hjerte-karlidelser
 • kols og astma
 • kreft
 • overvekt

Tilbudet passer også

 • under og etter kreftbehandling
 • før og etter operasjoner eller sykehusinnleggelser
 • som del av rehabilitering
 • om du trenger å komme i gang med aktivitet
 • om du er sykemeldt
 • om du har lyst til å slutte å røyke eller snuse

Mange har godt utbytte av å delta på våre kurs og opplever å bli motivert i gruppe. Her kan du utveksle erfaringer med andre. Informasjon om kursene finner du på hovedsiden til frisklivssentralen.