Deltakerkort, kart og postbeskrivelse blir lagt ut på denne siden, og en papirversjon kan hentes i inngangen til bibliotek/kulturhus i åpningstiden. Aprilpostene henger fremdeles ute, så det er fremdeles mulig å få med seg samtlige av årets poster!

På postene finner du koder som skal skrives på deltakerkortet. Deltakerkortet sendes til kulturkontoret innen 1. desember. Det blir trukket ut deltakerpremier blant de som har sendt inn deltakarkortene.

Av smittevernhensyn oppfordrer vi dere til å ikke gå for mange sammen, holde god avstand til de dere møter når dere er ute på tur og følge de regler og restriksjoner som gjelder.

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Bente Lyngholm Røste

tlf: 32 78 94 27 / 995 82 755,

e-post: bente.roste@modum.kommune.no

Poster for september

Månedens poster for september (post 21-24) byr på tur i grenseland mot Sigdal - i området ved Nattjernåsen.

Kartskisse for september finner du her Se vei- og postbeskrivelse lengre ned

Ta Korsbøenveien fra Stryken bru, skogsbilvei med bom fra Korsbøen. Det står skilt om at veien er stengt, men det gjelder lengre nord enn der Stormyrveien tar av etter 1. km. Følg Stormyrveien, ta av til vesntre på Værtjernsveien og hold til høyre i neste vegdele. Parkering etter ca 5. km. Fra parkeringa, bruk detaljert kart på side 2 eller på https://mapant.no/#8/60.048/9.816 Turen går i skrånende terreng, men det er tydelige stier og ikke alt for bratt. Bratteste stigning helt mot toppen før post 23.

Vei- og postbeskrivelse manglet på kartet, men er senere lagt inn her:

Velg den andre stien som tar av til venstre, denne er en tydelig sti som skrår oppover langs åskanten, forbi en rød hytte og ta til høyre inn på blåmerka sti. Post 21 er ved Høgsetra. Følg blåmerka sti videre mot Nattjernåsen via Nattjern, der er post 22. Post 23 er på toppen av åsen ved tårnet. Vel nede ved parkeringen igjen, er post 24 ved den lille putten, godt synlig fra veien.

IMånedens post 22, Nattjern_800x600.jpg
Posten ved Nattjern

Poster for august

Månedens poster for august er lagt til Øståsen opp for Vikersund. Postene ligger i tilknytning til Austadveien og Dokkaløypa.
Anbefalt parkering er ved idrettsplassen i Vikersund eller Tyrifjord hotell.

Det er enklest å finne fram ved å starte ved Austadveien som begynner på Vikerkleiva. Austadveien er i starten en vei til gårder og bebyggelse opp mot skogen.

Hvalsknatten.jpg
Utsikt fra Hvalsvarden

God tur!

Kartskisse og veibeskrivelse finner du her

Kartskisse som jpg-fil

Poster for juli

Juli-postene i år, post nr 13 til 16, er lagt til området som går under navnet Flannumsmarka. Det vil si fra gården Flannum og nordover. Postene er tilgjengelige fra 29/6.

OBS! Post 14 er ikke tegnet helt korrekt på kartet, men du finner den lengre nord langs stien som fører til post 15.

Seterveien fra bygda inn til Kaggevollen går gjennom Flannumsmarka. Den første delen av den inn til Abelonehytta er nå blåmerket og forsynt med mange stedsnavnskilt. Men også skiløypene fra Haugerudsletta og inn til Abelone er merket, og også langs disse er det mange stedsnavnskilt.

De fire postene er plassert ved fire slike skilt langs den blåmerka seterveien.

God tur!

Kartskisse og veibeskrivelse finner du her

Kartskisse som jpg-fil

Abelone i vinterdrakt
Abelonehytta i vintertdrakt

Poster for juni

Årets juni-poster er lagt til området rundt Glomsrudkollen og Zinkgruvene der oppe. Utgangspunktet for turen er å kjøre opp Mælumveien/Damtjernveien fra Steinbru i Åmot 
til parkeringsplassen på Engersetra. (Bomvei- 50 kr, betales med kort)

oversiktskart glomsrudkollen.jpg

Kartskisse og veibeskrivelse finner du her

Kartskisse som jpg-fil

grunnstollen.jpg
Dette bildet viser inngangen til Grunnstollen. Foto: Astrid Thon

Litt historie om driften av Glomsruds Zink-gruver kan du lese her. Dette er skrevet av Astrid Thon sist det var poster her i 2011.

Deltakerkort 2020 finner du her (pdf)

Poster for mai

Fra Engerhagen til Fjerdingstad

Mai-postene (post 5 - 8) er satt opp i tilknytning til turforslaget "Trimkassa i Åmot". Utangspunktet er ved Modumhallen, følger veier og stier ned mot kommunegrensa ved Fjerdingstad.

post5-2020_850x478.jpg
Fra området ved post 5

Kartskisse og veibeskrivelse finner du her (pdf)

Kartskisse som jpg-fil

Poster for april

En rundtur langs glemte og delvis gjengrodde stier i Sysledalen, med ende i Tarmen! (April-postene ble tatt inn den 22/6)

Månedens poster starter ekstra tidlig i år. Det er stort sett bart i området, men det finnes noen snøflekker igjen. Det er også en del sølete veier og våte områder i skauen, så ha det i tankene når du velger fottøy!

Utsikt over Tarmen og Hæhre med Krøderbanen

Turen har utgangspunkt ved tidl. Elart/Sysle stasjon. Der er gode parkeringsmuligheter. Sysledalsveien har bomavgift, så det beste valget kan være å parkere her og gå hele runden. Foreslått veivalg er tegnet inn på kartet.

Deltakerkort 2020 finner du her (pdf)

Kartskisse til postene 1-4 finner du her (pdf)      Kartskisse som jpg-fil

Vei/postbeskrivelse finner du her (pdf)

I 2011 ble det også satt ut poster i området. Det var Astrid Thon som sørget for opplegget den gangen. Med sin journalist-bakgrunn og rike evne til å komme i kontakt med folk hun møtte og til å formidle gode historier, skrev hun små epistler hver måned som hun kalte "krydder" i tillegg til henge ut poster i skogen.
Hun skrev blandt annet om "Tett på Tarmen"  og om "Den store togulykken" som man kan lese mer om her for den som ønsker det.

Lokomotiv kjørt ut i Gråbekken
Fra togulykken i Tarmen i 1910

Postene blir som hovedregel hengende ute også måneden etter at de er satt ut, slik at om du har "gått glipp" av forrige måneds poster, har mulighet til å få de med deg alikevel.

logo maanedens poster.png