Poster for april

kirkefløyen

Månedens poster starter i april også dette året. Postene settes ut i påskeuken, og et passende tema i den forbindelse er den gamle kirkeveien fra Vikersund til middelalderkirken på Heggen.

Litt historie:
Den eldste kjente veien gikk over hele Vikerkleiva, mellom dagens kirkested på Heggen, og den gamle kirken som vi fremdeles kan se ruinene av ved Nordre Viker gård. I tidligere tider krysset man over vannet med båt fra sundstedet der Tyrifjord hotell ligger nå til Vikersund gård på vestsida (gamlegården ved rådhuset). Den første brua ble bygget i 1841, på samme sted som dagens. For de som skulle mot kirken eller videre sørover, ble veien over nordre del av Vikerkleiiva en omvei, og Vikerbakken ble anlagt.

For en del år siden ble det satt opp en del faktaposter langs Gamle kirkevei fra brua og til området mellom Heggen kirke og Hoppsenteret. Postene er hengt opp i samband med noen av disse oppslagene. Det anbefales å enten parkere i nærheten av Vikerbakken å gå sørover derfra, evt. kan man parkere ved Heggen kirke og ta postene i motsatt rekkefølge. Ønsker man å gå en runde, kan man følge Heggenveien den ene veien, men der må man dele med annen trafikk. Når snø og is er borte, anbefales også turveien som går i sti/trapp via Kråkeholmen langs Bergsjø og opp langs Heggenbekken i en trapp, og derfra ta veien over Heggenveien og opp kirkebakken.

I Vikerbakken finner man post nr 1
På toppen av bakken passeres Skogstadkrysset og følger veien videre.
Post 2 ligger i Gråtengata.
Her ser man rester etter de gamle asketrærne som ble plantet langs veien. Veien fra Gråten opp mot veiens høgeste punkt Skreinhaugen kan virke tung og bratt, og opp mot skogen ligger plassene Dalen, eller Dæln som gamle moinger sa.

I Dælabakken finner man post nr 3.
Nå nærmer man seg kirken, kun Skreinhaugen må passeres før man kommer fram til Heggen og prestegården.

Post 4 er der veien passerer toppen av Skreinhaugen.
Derfra er det kort vei forbi prestegården til Heggen kirke.

God tur!

Kartskisse for post 1-4 (Postene kan lett tas uten å ha med kart, de henger alle godt synlig langs veien.)

Deltakerkort finner du her (pdf) 

Generell info

Deltakerkort, kart og postbeskrivelse blir lagt ut på denne siden, og en papirversjon kan hentes i inngangen til bibliotek/kulturhus i åpningstiden. 

På postene finner du koder som kan føres på deltakerkortet. 

Av smittevernhensyn oppfordrer vi dere til å ikke gå for mange sammen, holde god avstand til de dere møter når dere er ute på tur og følge de regler og restriksjoner som gjelder.

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Bente Lyngholm Røste

tlf: 32 78 94 27 / 995 82 755,

e-post: bente.roste@modum.kommune.no

Postene blir som hovedregel hengende ute også måneden etter at de er satt ut, slik at om du har "gått glipp" av forrige måneds poster, har mulighet til å få de med deg alikevel.

logo maanedens poster.png