Poster for oktober

Postene for oktober er satt opp på Brunesmoane. Sesongen avsluttes med en enkelt tur.
 

Postbeskrivelse og kart finner du her

Brunesmoande høatbilde mot sola

Poster for september

Septemberpostene er satt opp på Kløftefoss – Ramfoss kraftstasjon, fiskeplassene langs elva og ved westernbyen Deadwood city
Posten ved kraftstasjonen var opprinnelig ved porten, men er nå flyttet til høyspenten grunnet stor anleggstrafikk i området.

Postbeskivelse og kart finner du her

Foto fra westernbyen Deadwood city

Westernbyen Deadwood city Kløftefoss

Poster for august

August-postene er satt opp på Øståsen via Heggsjøveien. Første post er Vingen i Vikersund hoppsenter. Deretter er det en runde på veier og stier via Dambekken, Skittjern, Urdvann og Hovlandsetra.

Postbeskrivelse og kart finner du her

134_533x400.jpeg
På veien langs Urdvann

God tur!

Poster for juli

Juli-postene 8 til og med 12 er satt opp i områdene rundt Koboltgruvene i Skuterudåsen. De første postene er langs en nyanlagt kultursti til Sydgruvene, og de siste langs en sti litt lengre opp i åsen, som går tilbake mot Gruvetråkka.

Postbeskrivelse og kart finner du her

NB! ET mistet deltagerkort er funnet på en post på denne runden, hvem savner det?

For mange utgjør Skuteurdåsen og gruvene "juvelen i kronen" på Blaafarveverket, og her finner man de mest autentiske minnene fra værkets drift, samtidig kan man nyte en fin tur langs stier og stadig få øye på fine utsiktspunkter og interessant historie. Mange informative plansjer er satt opp underveis. Som en "belønning" er det mulig å besøke gruvekroa som bl.a. har nystekte vafler og mange andre delikatesser å by på!

post 10 Muggerudstuen

Her finner du mer stoff om Skuterudgruvene:

Kulturstiene Sydgruvene rundt og Nordgruvene rundt

Samlebrosjyre for aktiviteter 2019

Hjemmesiden til Blaafarveværket

God tur!

Poster for juni

Juni-postene i år, post nr 5 til 8, er lagt til området som går under navnet Flannumsmarka. Det vil si fra gården Flannum og nordover i Holleia.

Postbeskrivelse og kart for juni finner du her

Seterveien fra bygda inn til Kaggevollen går gjennom Flannumsmarka. Den første delen av den inn til Abelonehytta er nå blåmerket og forsynt med mange stedsnavnskilt. Men også skiløypene fra Haugerudsletta og inn til Abelone er merket, og også langs disse er det mange stedsnavnskilt.

De fire postene er plassert ved fire slike skilt langs skiløypene.

Stedsnavnskilt Skjerpkrysset - Holleia

Fra juni måned er også Stolpejakten i gang!

Poster for mai

Månedens poster for mai satt opp i to områder, de to første ved "Modum på langs"-stien, og de to neste på Skredsvikmoen.

Postbeskrivelse og kart for mai finner du her

Post2-mai-2019_600x400.jpg
Fra post 2 ved stien "Modum på langs" mellom Øya friluftsområde i Vikersund og Delinga i Geithus
Post 3 og 4 er på Skredsvikmoen

God tur!

Generell informasjon

Alle postbeskrivelser og kartskisser som hver måned legges ut på denne siden, kan også fås på servicetorget/biblioteket i rådhuset om du ikke har mulighet til å skrive det ut hjemme.

Deltagerkort fåes også her (de kan ikke skrives ut)

postflagg illustrasjon.png

Postene blir som hovedregel hengende ute også måneden etter at de er satt ut, slik at om du har "gått glipp" av forrige måneds poster, har mulighet til å få de med deg alikevel. Om det skulle mangle postflagg/klippetang, så sett et merke på kortet som bevis på at dere har vært på posten!

Månedens poster er et samarbeid mellom Modum kommune og Modum orienteringslag. Det er gratis å delta, og kartskisser som viser postene blir lagt ut på denne siden, det kan også hentes på Servicetorget. Vi anbefaler deltakerne å skaffe seg turkartene over Holleia og Finnemarka. De er til salgs på biblioteket og hos bygdas bokhandlere. Der kan man se hele terrenget i sammenheng, og kartene inneholder i tillegg en mengde opplysninger om natur og kultur som er relevant også utenom deltagelse i "Månedens poster".

logo maanedens poster.png