Eksempel på helsetjenester i hjemmet kan være:

  • Hjemmesykepleie, blant annet hjelp med medisiner/ medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell og helsefaglige observasjoner. Ved hjelp til medisinhåndtering har kommunen avtale om levering av multidoser og medisindispenser. 
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi, blant annet tilrettelegging i hjemmet
  • Psykisk helsehjelp, f.eks. samtaler
  • Habiliterings- og rehabiliteringsforløp, der ulike tjenester inngår

Det er ikke et krav at tjenesten tilbys innendørs. Hvis det er hensiktsmessig kan tjenestene også gis utenfor hjemmet. For eksempel kan tjenester som inngår i et rehabiliteringsforløp gjennomføres helt eller delvis utendørs med utgangspunkt i hjemmet.

For hjemmesykepleie, ergoterapi og samtaler med for eksempel psykiatrisk sykepleier, er det ingen egenbetaling. For fysioterapi betales en egenandel.

Helsetjenester i hjemmet vurderes individuelt og kontinuerlig i forhold til behov.