Vikersund bo- og dagsenter er tilrettelagte boliger for mennesker som ikke kan bo alene hjemme. Vi har også et tilbørende dagsenter, som alle kan benytte seg av.

VBD består av 43 leiligheter og 6 rom for midlertidig bolig. VBD er bemannet hele døgnet.

Beboere ved Vikersund bo- og dagsenter regnes som hjemmeboende, og må melde flytting til folkeregisteret.
Søknadsskjema for leilighet fylles ut av søker eller representant for søker, og sendes saksbehandlerenheten.

Les mer om Saksbehandlingsenheten og og finn søknadsskjemaer her

Kostnader

Leie av leilighet betales til Modum Boligeiendom KS.
Andre kommunale tjenester som matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og renhold og lignende blir fakturert av Modum kommune.

Kontaktinformasjon

32 77 83 20

Besøks- og postadresse:
Vikersund bo- og dagsenter, Stikkveien 2, 3370 Vikersund

Virksomhetsleder: 
Irene G. Andersen
32 77 83 20 / 971 700 46