Avdeling A0,  A2
Telefon A0: 95 71 04 41                                                                                                                                           Telefon A2: 95 71 04 52

Leder Fredrik Gundersen tlf. 99 51 84 58
​fredrik.gundersen@modum.kommune.no

Avdeling A1, A3 og A4 
Telefon A1: 95 71 04 46
Telefon A3: 95 71 04 60
Telefon A4: 95 71 04 66

Leder Liv Mari Nævdal tlf. 93 46 26 76
Liv.Mari.Naevdal@modum.kommune.no

Avdeling B2, B3 og B4
Telefon B2: 95 71 04 18
Telefon B3: 95 71 04 22
Telefon B4: 95 71 04 25

Leder Tonje Solbakken tlf. 41 43 30 79
tonje.solbakken@modum.kommune.no

Dagsentrene
Ordinært dagsenter: 90 69 11 35
Dagsenter for demente: 41 60 75 34

Leder Fredrik Gundersen tlf. 99 51 84 58
fredrik.gundersen@modum.kommune.no