Dagsenteret på Modumheimen er et åpent tilbud til trygdede og pensjonister i  Modum kommune. 

Dagsenteret har som målsetting at vi skal bidra til økt livskvalitet hos brukerene gjennom sosial kontakt, samvær, fellesskap, aktivitet og gode måltider.

Søknadsskjema for dagopphold fylles ut av søker eller en hjelper. Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget og nederst på denne siden.

Dagsenteret har noen faste aktiviteter: Sangstund to ganger  i uka, trim, boccia, bingo og quiz. I tillegg er det mulighet for å holde på med diverse håndarbeid, vev og sløyd for de som ønsker det.
 
Vi har egen bil til transport for de som har behov for det. Brukerne hentes på morgenen og kjøres hjem på ettermiddagen.  Transport krever vedtak fra kommunen. Rullestol og rullator er ingen hindring. Vi serverer frokost, formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.

Telefon:
Ordinært dagsenter: 90 69 11 35
Dagsenter for demente: 41 60 75 34