Dagsenteret på Modumheimen er et tilbud for hjemmeboende eldre i Modum kommune som trenger hjelp til å komme ut, samt få mulighet til å treffe andre.

Dagsenteret har som målsetting om å gi et tilbud som er tilpasset dine behov og ressurser gjennom sosial kontakt, samvær, fellesskap, aktivitet og gode måltider. Vårt mål er også at du skal kunne opprettholde eller forbedre ditt funksjonsnivå ved blant annet å delta i praktiske oppgaver rundt maten så lenge du kan.

Dagsenteret har noen faste aktiviteter som blant annet er bevegelse til musikk, sang, trim, boccia, bingo og ut på tur. 

Dagsenter kan også være et tilbud når du bor sammen med andre som hjelper deg i hverdagen og har behov for avlasting for sine omsorgsoppgaver.

Det er en forutsetning at du kan delta i gruppeaktiviteter og være sammen med andre. 
 
Vi har egen bil til transport for de som har behov for det. Du blir hentet på morgenen og kjøres hjem på ettermiddagen.  Transport krever vedtak fra kommunen. Rullestol og rullator er ingen hindring. Vi serverer frokost, formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Du kan søke på dagsenter ved å fylle ut søknad. Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget og nederst på denne siden.

Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.

Telefon:
Ordinært dagsenter: 90 69 11 35
Dagsenter for demente: 41 60 75 34