Trykk her for komme til kartportalen Modum kommune

Se enkel brukermanual her: 

1. Standard kart
Her kan du søke deg fram til eiendommer ved hjelp av adresser eller gårds- eller bruksnummer:
Du kan bruke forstørrelsesglasset på topplinjen til å zoome deg ut og inn.

kart standard med piler.png

2. Kart- og arealplaner
Her kan du søke seg deg fram til kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
Du kan bruke forstørrelsesglasset på topplinjen til å zoome deg ut og inn.
Legg merke til at du kan krysse av i rutene under hver enkelt plantype for å se status.

kart arealplaner med piler.JPG

Zoom til et passende kartutsnitt med brukav forstørrelsesglassetpå øverste linje. Ved å holde pila/musepekeren over over planområdet til en uttegnet reguleringsplan slik at plannavnet kommer opp med strek under, og du dobbeltklikker på dette plannavnet så får du opp planens dokumenter. Du kan også skrive inn plannavnet eller trykke på et kartutsnitt av kun planområdet på et kartutsnitt i mindre målestokk for å få fram planen. Disse dokumentene kan være reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og/eller illustrasjon. Hvilken type og hvor mange dokumenter som kommer opp er noe avhengig av planens alder. Den går fram av planens vedtaksdato som også kommer opp her. Dersom du vil ha opp kommuneplanen eller en kommunedelplan så må du krysse av for en av disse plantypene etter å ha trykket på arealplaner.

3. Tematiske kart

På kommunens kartportal finnes også et sett tematiske kart fra de nasjonale direktoratene Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens kartverk og Statens Vegvesen. Dette er verdifull kart- og kunnskapsinformasjon som kan brukes i privat sammenheng eller som nyttig eller påkrevet informasjon til ulike typer søknader. Disse kartene finnes tilgjengelige under fanen Standard kart/Tegnforklaringer

4. Utskrift

Du kan også skrive ut kart fra vår kartinnsynsløsning. Den muligheten finnes under fanen Skriv ut kart. Zoom deg inn til det aktuelle kartutsnittet og velg en passende målestikk og et passende arkformat. Tegnforklaring bør ikke krysses av, de kommedr det litt for mange av. Men kryss av for rutenett dersom kartet skal være en del av en søknad. Da kan vi sjekke ut målestokkriktigheten av kartet. Deretter trykker du «klargjør» og du kan se om du er fornøyd med det som kan skrives ut.