Klikk på lenkene (til planregisteret) for å se reguleringsplaner som er:
vedtatt (gjeldende)
på høring / offentlig ettersyn
igangsatt / under arbeid 

Ytterligere kartopplysninger finnes i kommunens kartløsning

Brukerveiledning til kartløsningen

1. Søke på eiendom
Du kan finne fram til eiendommer ved å taste inn adresser eller gårds- eller bruksnummer i søkefeltet øverst til venstre.
Kommunekart - søk.JPG
2.  Zoom
Du kan bruke mus (scroller) til å zoome deg ut og inn i kartene, eller å bruke +/- knappene nederst til høyre.
Kommunekart - zoom.JPG

3. Karttype / bakgrunnskart
Du kan velge karttype/bakgrunnskart ved å klikker på ikonet 'Bakgrunn' nederst til venstre.
Kommunekart - valg av karttype.JPG
Du kan velge om du vil ha kart i farger, svart/hvitt eller som flyfoto
Kommunekart -karttype.JPG

4.  Kartlag (temakart)
Kommunekartet har kartlag for mange tema. Du får opp listen ved klikke på 'Kartlag' øverst til venstre
Kommunekart - valg av kartlag.JPG
Du får da opp lang liste til høyre i kartet. Du velger / slår på kartlaget ved å klikke i 'øyet' til høyre for navnet på kartlaget.
Du kan gjøre kartlaget gjennomsiktig ved å justere styrke i fanen 'Aktive kartlag'

Kommunekart - kartlag.JPG
Her kan du søke seg deg fram til kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner, samt temakart fra Miljødirektoratet, Statens vegvesen, NVE m.fl. 

5. Måle og tegne i kart
Du kan måle, tegne, lage terrengprofil og hente eierliste fra kartet.  Ved å klikke på 'Meny' øverst til venstre får du opp følgende valg / verktøy
Kommunekart -meny.JPG

6. Utskrift

Fra menyen nevnt ovenfor kan du også velge 'skriv ut'.  
I kartet vises da en ramme som viser utsnitt til utskrift.
Til høyre får du nytt felt hvor du kan velge størrelse, retning og målestokk på utskriften.
Du kan også velge å 'skrive ut' til pdf ved å klikke på 'lag pdf' nederst i feltet til høyre.

Kommunekart - utskrift.JPG

Har du innspill til kommunens kartløsning?
- send oss gjerne en epost