På ungdomshuset skal man vise en god oppførsel og hører på de ansatte.

Ellers følger vi disse reglene:

  • Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare alkohol på Ungdomshuset eller området utenfor.
  • Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare illegale rusmidler på Ungdomshuset eller området utenfor.
  • Det er ikke lov å drive hærverk/ødeleggelse på Ungdomshuset eller Ungdomshusets eiendeler.
  • Det er ikke lov til å slåss, utøve vold, mobbe eller sette i gang bråk mot ansatte eller andre ungdommer på Ungdomshuset eller på området utenfor.
  • Det er ikke tillatt å ha med seg kniver, våpen o.l. på Ungdomshuset.
  • Det er ikke lov å stjele Ungdomshusets eller andres eiendeler.
  • Det er ikke lov til å røyke på Ungdomshusets område.
  • Det er ikke lov for gutter å være inn på jentedoen, eller for jenter å være inne på guttedoen. Det er heller ikke lov til å være to om gangen inne på doene.
  • Det er ikke lov til å kaste snøball på andre, Ungdomshuset eller på området rundt.

Ved regelbrudd kontakter vi hjemmet og det kan føre til utvisning.  Barnevern og politi kan også bli kontaktet.