Smittevernsenteret
Telefon: 457 37 039 
Åpningstider: mandag -fredag 09.00-15.00

Vaksinetelefon
Telefon: 40 40 12 09
Betjent telefon: mandag og torsdag 09.00 - 15.00

Besøksadresse: Gamle Gustadmoen barnehage
Industriveien 42, 3340 Åmot, 

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund

Ansatte
Hanne Mjølid Braathen
Lillian Kind-Synstelien
Lene Kind
 

Influensavaksine

Årets influensavaksine må du ta hos din fastlege, eventuelt på et apotek. 
Kommunen vil i år ikke samvaksinere korona- og influensa.

Husk at det må gå minst en uke mellom de to forskjellig vaksinene.
 

Kikhostevaksine

FHI anbefaler  at voksne tar oppfriskningsvaksinasjon mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år. 
I yrker der det er tett kontakt med små barn, som barnehageansatte og helsepersonell med omsorg for barn, er dette særlig viktig. Dette gjelder også foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner til spedbarn.
Ta kontakt med smittevernsenteret for bestille time for en slik vaksine.

Kikhoste smitter ved små dråper som spres for eksempel ved hoste eller nysing. Det er spesielt smittsomt i starten av sykdomsforløpet. God hånd- og hostehygiene kan begrense smittespredning. Husholdninger med spedbarn eller andre sårbare personer bør være forsiktige med å få besøk av personer med luftveissymptomer.

Oversikt over dine vaksiner

På vaksinetjenesten på helsenorge.no finner du en oversikt over reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. 

Reisevaksinering

Reisevaksiner kan settes på Smittevernsenteret
Du kan finne informasjon om reisevaksiner her: Hvilke reisevaksiner bør jeg ta? - FHI

MMR-vaksine før reisen
Skal du på utenlandsreise med barn mellom 9 og 15 måneder? Da kan det være aktuelt å fremskynde første dose av MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder.
Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine? - FHI
Ta kontakt med Helsestasjonen for vaksine

Europeisk helsetrygdkort
Reisende bør alltid ha europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.
Bestill europeisk helsetrygdkort via denne lenken.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat
Dersom du reiser til land som krever gulfebervaksine, trenger du et gult vaksinasjonssertifikat i tillegg til utskrift fra vaksinetjenesten på helsenorge.no. Det samme kan gjelde for dokumentasjon av koronaaksiner i enkelte land.
Dette er et papirsertifikat som er utformet etter WHOs regler, og dersom du ønsker et slikt sertifikat kan du henvende deg til smittevernsenteret på Gustadmoen. Det koster 100 kr.

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske. Sjekk om du må undersøkes og hvor du gjør det.

Hvem skal undersøkes for tuberkulose?
Det er noen grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Du skal ta undersøkelsen hvis du er
· Flyktning, asylsøker eller familiegjenforent
· Fra land med høy forekomst av tuberkulose, eller har oppholdt deg mer enn tre måneder i landet
· Skal jobbe med pasienter eller barn og som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose

Les mer om helsetjenester til asylsøkere/ flyktninger og familiegjenforente på Helsedirektoratets side om temaet

Når må du ta undersøkelsen?
Smittevernsenteret skal sørge for at du blir undersøkt så snart som mulig. Er du flyktning eller asylsøker skal du undersøkes i løpet av 14 dager etter ankomst Norge. 
Undersøkelsen er gratis og er en del av kommunens forebyggende helsetilbud.