Kilden barnehage ligger i skogen ved «Moane» og gode naturopplevelser er en naturlig del av barnehagehverdagen. Barnehagen har unike turmuligheter og bruker området aktivt hele året. Kilden barnehage er inndelt i mange rom, så det er lett å kunne dele barna i små og store grupper. Vi bruker Modum Bads gymsal, klatrevegg og fotballbane. I tillegg brukes «Plankeskogen», som ligger 100 meter fra barnehagen, med lavvoer og bålplass.

Om barnehagen

Vi vil at barna som går i Kilden barnehage skal få «den beste starten». Hos oss skal barna møte trygghet og ansatte som lytter og ser barnet. Personalet skal ivareta barnas behov for lek, læring og omsorg. Hvert barn er unikt og har en stor verdi i seg selv. De gode relasjonene vi har i barnehagen er noe av det viktigste gjennom hverdagen for å skape læring. Alle barn skal ha påvirkning på egen hverdag og bli tatt med i avgjørelser som angår dem.

De syv kildene til den beste starten

Omsorg

Hvert enkelt barn skal møtes med omsorg i barnehagen. De voksne må vise oppmerksomhet og åpenhet og se det unike hos hvert enkelt barn og i barnegruppen. Vi ønsker at barna skal lære å vise omsorg for seg selv og hverandre

Respekt

En må anerkjenne andres meninger og innspill i lek og aktiviteter. Barna og de voksne skal lære og omgå andre på en hyggelig og respektfull måte. Hvordan du er mot andre og hvordan andre oppfatter deg er viktig i samspillet med andre mennesker.

Grensesetting

Vi skal være tydelige og nærværende voksne som setter tydelige rammer og grenser. Dette skaper trygghet for barn.

Nestekjærlighet

Vi skal fremme empati, gjensidig respekt og omsorg for hverandre. Møte barn fra deres ståsted gir likestilling og rettferdighet.

Glede og humor

I vår barnehage ønsker vi at humor skal ha stor plass. Når vi ler og har det gøy sammen skaper det glede og fellesskap. Humor motvirker også stress.

Toleranse

Vi må respektere retten til å ha andre meninger og handle annerledes. Barn skal lære å vise tålmodighet og forstå at de er en del av en gruppe. For eksempel må man vente på tur og forstå at man ikke alltid er i fokus

Læring gjennom gode menneskelige relasjoner

Gode relasjoner mellom voksne og barn er helt primært for å skape et godt lek og læringsmiljø. Dette gjelder også barn imellom. At man er trygg, føler seg sett, hørt og tatt vare på gjennom hverdagen er helt essensielt for å skape rom for god læring, livsmestring og helse.

Avdelingene

Blåklokke
Avdeling Blåklokke er for barn fra 1 til 3 år.

Solsikke
Avdeling Solsikke er for barn fra 2 til 6 år.

Åpningstider
06.30- 16.45

Kontor:
Telefon 97148378
Einar Lundbys vei 7, 3370 Vikersund
kilden@modum.kommune.no

Styrer

Heidi Lindal Jensen, konstituert styrer
97148378

Blåklokke
Ingvild Martinsen, pedagogisk leder
41642349

Solsikke
Gro Anett Modøl, pedagogisk leder
41642351