Avdelingene

Furutoppen
Furutoppen er en 1-2 års avdeling, holder til i 1. etg.

Mosatrolla
Er en 2-6 års avdeling, holder til i 2. etasje.

Fjelltrolla
Fjelltrolla er en 2-6 års avdeling, holder til i 2. etasje.

Noen ganger er det nødvendig med annen alderssammensetning sett ut ifra søkermassen, dette gjelder alle avdelingene. 

Visjon og verdier

Vår visjon: Trivelig og annerledes, en herlig barndom.

Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet

Annerledes fordi barnehagens flotte beliggenhet gir nærhet til naturen som igjen innbyr til mye fysisk aktivitet, undring, samhold og kreativitet. Vi har en kanin, gårdsdyr i nærmiljøet og har en flott lavvoplass.

Herlig fordi barna får gode opplevelser i naturen, fokus på bevegelse og sunt kosthold, tid til å undre seg, tid til å leike, en variert hverdag ute og inne, og de etablerer vennskap