Åpningstidene på Ungdomrommet er: 

Mandag: 18:00 - 21:00 

Tirsdag: 14:30 - 20:30 

Onsdag: 18:00 - 21:00 

Torsdag: 14:30 - 16:30  

Tirsdag og torsdag  er et "Etter skoletid"-tilbud. Her blir det litt enkel mat laget av ungdommene, leksehjelp og aktiviteter.