Søndre Modum ungdomsskole er en av to ungdomsskoler i Modum med 30 ansatte og 231 elever, fordelt på ni klasser. Skolen er opprinnelig fra 1971, men ble tilbygget og totalrenovert i 2007/08. Deler av bygget brukes også av ungdoms­klubben og utekontakten i kommunen. Skolen har moderne fasiliteter med blant annet auditorium, bibliotek, styrketreningsrom, velutstyrt musikk­rom, bordtennisbord, air hockey og ei flott kantine. I nærområdet er det kort vei til skogen, ballbinge, basketball­-, sandvolleyball- og kunstgressbane.

På SMU legger vi vekt på å vise respekt for hverandre og gi hverandre ros, oppmuntring og anerkjennelse for å skape trivsel og motivasjon. Skolen og hjemmet samarbeider om å skape gode holdninger og dempe uønsket atferd. 

Skolen har et såkalt helse-sos-ped team bestående av miljøarbeider, sosiallærer og helse­sykepleier, som sammen med resten av personalet jobber for et inkluderende og godt skolemiljø. I dette arbeidet er MOT-prinsippene viktige bærebjelker for å videre­utvikle robuste ungdommer med evner til å mestre hverdagen, både på skolen og livet eller, i nåtid og fremtid. 

Modum kommune har de siste årene satset på digital utvikling. Samtlige elever og ansatte hos oss disponerer hver sin personlige PC. Viktige verktøy er Transponder og Microsoft Office 365, med OneNote og Teams som noen av de viktigste programmene.

(Lenker til klassenes læringsplaner, samt til filarkivet med diverse informasjon, finner du under "Vedlegg" litt lenger ned på siden).