NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum har blitt til NAV Midt-Buskerud.

Det er publikumsmottak i alle tre kommunene. 
Åpningstid Åmot: Tirsdag og torsdag fra 12-14

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss på NAV.no.  Det er også fortsatt mulig å ringe kontaktsenteret i NAV 55 55 33 33 for spørsmål av generell karakter og om egen sak.
Alle statlige søknadsskjemaer finnes digitalt på www.nav.no

Vi har nå opprettet en telefonkø for akutthenvendelser som gjelder nødhjelp og akuttbolig. 
Benytt da tlf  412 92 339: Åpningstid mandag – fredag 09.00-15.00

 

Informasjon om NAV-kontoret

NAV Midt-Buskerud har kontorlokaler i Åmot (samt i Prestfoss og på Noresund) 
Adresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot
Telefon: 55 55 33 33

NAV Midt-Buskerud har ansvar for følgende sosiale tjenester:

  • Råd og veiledning

  • Økonomisk sosialhjelp

  • Kvalifiseringsprogrammet

  • Midlertidig botilbud (ved nødsituasjoner)

  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

For mer informasjon, gå til www.nav.no

Veiviser økonomisk sosialhjelp: Trykk her.
Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette. 

For at NAV-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil vi minne om at arbeidsgiverne skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes.  Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på www.nav.no/bedrift. De kan også kontakte NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.