NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum er samlokalisert i NAV Midt-Buskerud. Vi har vårt hovedkontor i Åmot i Modum kommune.

Åpningstider drop-in

Modum: mandag og torsdag 12.00 - 14.00
Sigdal: mandag og torsdag 12.00  -14.00
Krødsherad: midlertidig stengt for drop-in

Du velger selv hvilken lokasjon du ønsker å besøke. 

 

Åpent for planlagte møter: hver dag 08.00 - 14.30
Møtested for planlagte møter, avtales med din veileder. Møter avholdes i hovedsak i våre lokaler i Modum eller Sigdal.

Ved ønske om eller behov for å komme i kontakt med NAV, kan du:

  • chatte eller "skrive til oss" via www.nav.no
  • ringe NAVs kontaktsenter på 5555 3333. Hvis det gjelder områder som er NAV lokalt sitt ansvar og veiledningsområde, eller du har behov for å snakke med din veileder, legger kontaktsenteret igjen beskjed til oss (48 t. svarfrist), evt. setter deg direkte over.
  • hvis det gjelder akutt nødhjelp og / eller behov for akutt, midlertidig bolig, kan vi ringes på sosial vakttelefon på 412 92 339. Telefonen er åpen mandag – fredag 9-15.

Informasjon om NAV-kontoret

 

NAV Midt-Buskerud har ansvar for følgende sosiale tjenester:

  • Råd og veiledning

  • Økonomisk sosialhjelp

  • Kvalifiseringsprogrammet

  • Midlertidig botilbud (ved nødsituasjoner)

  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

For mer informasjon, gå til www.nav.no

Veiviser økonomisk sosialhjelp: Trykk her.
Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette. 

For at NAV-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil vi minne om at arbeidsgiverne skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes.  Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på www.nav.no/bedrift. De kan også kontakte NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.