NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum er samlokalisert i NAV Midt-Buskerud. Vi har vårt hovedkontor i Åmot i Modum kommune.

Åpningstider drop-in

Modum: mandag og torsdag 12.00 - 14.00
Sigdal: mandag og torsdag 12.00 - 14.00
Krødsherad: mandag og torsdag 12.00 - 14.00

Du velger selv hvilken lokasjon du ønsker å besøke. 

 

Åpent for planlagte møter: hver dag 08.00 - 14.30
Møtested for planlagte møter, avtales med din veileder. Møter avholdes i hovedsak i våre lokaler i Modum eller Sigdal.

Ved ønske om eller behov for å komme i kontakt med NAV, kan du:

  • chatte eller "skrive til oss" via www.nav.no
  • ringe NAVs kontaktsenter på 5555 3333. Hvis det gjelder områder som er NAV lokalt sitt ansvar og veiledningsområde, eller du har behov for å snakke med din veileder, legger kontaktsenteret igjen beskjed til oss (48 t. svarfrist), evt. setter deg direkte over.
  • hvis det gjelder akutt nødhjelp og / eller behov for akutt, midlertidig bolig, kan vi ringes på sosial vakttelefon på 412 92 339. Telefonen er åpen mandag – fredag 9-15.

Her kan du lese mer om hvordan du kan få hjelp

Trenger du hjelp til å komme i arbeid: Arbeid - nav.no

Kvalifiseringsprogram: Kvalifiserings­programmet - nav.no

Er du arbeidsgiver: Arbeidsgiver - nav.no

Økonomisk sosialhjelp/akutt uten bolig:
Sosiale tjenester og veiledning - nav.no

Trenger du midlertidig bolig: Har ikke et sted å bo - nav.no

Trenger du økonomisk råd, veiledning eller gjeldsrådgiving:
Trenger rådgivning om økonomi og gjeld - nav.no

Informasjon om NAV Midt-Buskerud: NAV Midt-Buskerud - nav.no

Øvrige tjenester i NAV:  nav.no

Jobbkaffe - gratis veiledning på biblioteket i Vikersund

Jobbkaffe er et månedlig arrangement på biblioteket i Vikersund. Her kan du møte veiledere fra NAV til en uformell jobbprat, få hjelp til cv , søknad og / eller intervjutrening. 
Arrangementet, inkl. kaffe er gratis, og det er åpent for drop-in mellom 12.00 og 14.00. Ta gjerne med egen pc hvis du har. Alternativt har biblioteket pc til utlån, hvis du trenger det.

Våren 2024 har vi jobbkaffe følgende datoer:

3. april kl. 12.00 - 14.00
5. juni kl. 12.00 - 14.00
3. juli kl. 12.00 - 14.00

Individuell jobbstøtte til personer med utfordringer med psykisk helse og / eller rus

IPS (individuell jobbstøtte) er en oppfølging som kan være aktuell for personer som ønsker hjelp til å komme i/bli værende i utdanning eller jobb. For å være i målgruppen for IPS må du ha psykiske utfordringer og / eller utfordringer med rus, og motta behandling hos psykisk helse i kommunen eller på Modum bad. 
IPS ung er tilsvarende oppfølging for unge voksne i alderen 16 - 30 år.
NAV Midt-Buskerud har et team bestående av jobbspesialister som samarbeider tett med psykisk helse kommunen, Modum Bad og enkeltpersonene som får oppfølging. 
Jobbspesialist samarbeider med psykisk helse i kommunen, og henvendelser om deltakelse går gjennom psykisk helse i kommunen.

Ønsker du å vite mer om IPS kan du lese om det på nav.no

Individuell jobbstøtte (IPS) - nav.no

IPS ung – individuell karrierestøtte - nav.no

Dersom du lurer på om IPS kan være noe for deg, kan du ta kontakt med behandleren din, evt. NAV Midt-Buskerud ved å ringe 5555 3333.