Hjelpemiddelteknikerne Halvard Holck, Tom Risøy og Arild Notøy har kontor ved hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus. Hjelpemiddellageret ligger i underetasjen ved Teknisk sentral / brannstasjonen.

Hjelpemiddelteknikere har fagkompetanse på hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel og samarbeider tett med NAV Hjelpemiddelsentral. 

Transport av hjelpemidler midlertidig utlån:
Hjelpemidler utleveres etter avtale. Lån av kommunale hjelpemidler er gratis, men egenandel for utkjøring er 250,00 kroner. Dette er en pris bestemt av kommunestyret pr. 1.1.19.

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farten, og har ingen fast tid på kontoret. Arbeidstiden er fra 07:30 - 15:00 

Hvordan søke om et hjelpemiddel?

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler:

1) Midlertidig behov

Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne. Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.

De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder ved medisinsk behov.

Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten der du bor.

Krykker kan kjøpes utenom kontortid ved avdeling A0 på Modumheimen tlf. 32 77 89 00

Transport av hjelpemidler midlertidig utlån:

Hjelpemidler utleveres etter avtale. Ved behov for transport av midlertidig utlån fra kommunens hjelpemiddellager til hjemmet er egenandel 250,00 kroner.

 

2) Varig behov

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens ergoterapeut Kirsti Nøklegård ved å ringe 90 86 47 20. For hjelpemidler til barn  tar du kontakt med fysioterapeutene som jobber med barn og unge.

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten Nord eller Sør til å søke hjelpemidler.

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. VI er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller flere måneder, avhengig av typen hjelpemiddel. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Vedlikehold av utlånte sykler:
Utlån og vedlikehold av sykler.pdf

Vedlikehold av elektrisk rullestol:
Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

 

Krykker og andre småhjelpemidler

Krykker kan kjøpes eller lånes.
Kjøp nye krykker (inkl. ispigg om vinteren): 300 kr
Lån brukte krykker (inkl. ispigg om vinteren): 200 kr depositum
Ta kontakt med hjelpemiddelteknikere (32 78 11 60 - går automatisk over til mobiltelefon).

Utenom vanlig kontortid er det mulig å kjøpe krykker på Modumheimen ved A0; ring 32 77 89 00.
 

Lithium batterier til Flexiblink varslingssystem for hørselshemmede kr. 100.-
Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker tlf: 32 78 11 60

Andre små hjelpemidler (gripetang, skohorn, sittepute, spesial krykker etc.) må kjøpes selv.
Disse finnes til salgs i mange butikker, både fysiske butikker og på internett.

Økonomisk tilskudd fra NAV:
Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Klikk på nettsiden: Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)  for å få informasjon om dette.

Forebygging - sjekkliste for å unngå fall

Sjekkliste mot fall

BAD/DUSJROM

 • Er det badematte eller antisklistrips i badekaret og/eller dusjrom?
 • Er det sklisikkert gulvbelegg på bad/dusjrom?
 • Er det montert nødvendige håndtak?

BELYSNING

 • Er lys tilgjengelig ved seng?
 • Er lys tilgjengelig ved gangvei til toalett?
 • Har rommene tilstrekkelig belysning?

ELEKTRISKE LEDNINGER

 • Har boligen ledninger som innebærer fare for å snuble?
  Tips: Ledninger kan forlenges, flyttes, festes

KLATRING I HØYDEN

 • Har boligen stødig gardintrapp med håndtak?
 • Har boligen mange høye skap/hyller?
  Tips: Omplassering i skapet, montere nye hyller

TEPPER

 • Finnes løse tepper/matter?
  Tips: Sklisikkert underlag, teip, stifting, evt. fjerne tepper/matter
 • Har teppet rullende kanter/eselører
  Tips: Teip eller stift kantene
 • Er det tepper i trappen?
  Tips: Fjerne teppene eller fest med beslag

TRAPPER

 • Har alle trapper rekkverk?
 • Har alle trapper med sving rekkverk på begge sider?
 • Er rekkverkene godt festet?
 • Er trinnene glatte og/eller slitte?
 • Er det godt nok lys i trappen?

UTE / NÆRMILJØ

 • Er det skaffet isbrodder til skoene?
 • Er det ispigg på stokken?
 • Er inngangsparti måkt og strødd?
 • Er det trygg gangvei til postkasse/søppelkasse?
  Tips: rekkverk