Hjelpemiddelteknikerne har kontor ved hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus. Hjelpemiddellageret ligger i underetasjen ved Teknisk sentral i Geithus (ved Brannstasjonen på Nedmarken).

Hjelpemiddelteknikere har fagkompetanse på hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel.

Transport av hjelpemidler midlertidig utlån:
Hjelpemidler utleveres etter avtale. Lån av kommunale hjelpemidler er gratis, men egenandel for utkjøring er 250,00 kroner. Dette er en pris bestemt av kommunestyret pr. 1.1.19.

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farten, og har ingen fast tid på kontoret. Arbeidstiden er fra 07:30 - 15:00