Krykker kan kjøpes for 200 kr. pr krykke, inkl. ispigg om vinteren (400 kr. tilsammen)

I kontortid kan krykker lånes eller kjøpes ved Hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus.
Ta kontakt med hjelpemiddelteknikere på nr. 32 77 83 75 - la ringe lenge, telefonen går automatisk over til mobiltelefon.

Utenom vanlig kontortid er det mulig å kjøpe krykker på Modumheimen, første etasje (A0); ring 32 77 89 00.