Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

MODUM-INFORMASJON KORONA (trykk her):

Modum kommunes informasjonstelefon: 32789300 hverdager 10.00-14.00
Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015 
Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg på koronasjekk.no
Åpen telefon, Rask psykisk helsehjelp Modum: 32749440 tirsdag-onsdag-torsdag 09.00-11.30 /12.00-14.00

 

Fysioterapeut i privat praksis med kommunal avtale

For at folketrygden skal dekke utgifter til fysioterapi må den privatpraktiserende fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Fysioterapeutene på denne siden har avtale med kommunen. Hovedregelen er at du oppsøker fysioterapeut i privat praksis dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan fysioterapeuten i enkelte tilfeller komme hjem til deg.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få dekket utgifter til fysioterapi.
Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling. Dette gjelder barn under 16 år, personer med frikort tak 2 og personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)

Går du til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv. Pasienten betaler den pris fysioterapeuten selv fastsetter.

For mer informasjon, se på Helsenorge.no

Det vil være en del forandringer i fysioterapitjenesten, grunnet koronavirus.
Helsedirektoratet har vedtatt stenging av fysioterapivirksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.
Unntak:
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.
Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Ring din fysioterapeut for råd og veiledning, telefon eller evt. videokonsultasjon.