Skolelos

Skolelos er et tilbud til barn og ungdom med høyt og alvorlig skolefravær. 

Kommunen har to skoleloser som tilbyr tett oppfølging. Skolelosene veileder og motiverer barn og unge tilbake til skolen. Målgruppen er elever i grunnskole og videregående skole.