Fremmede arter kan gjøre stor skade på naturen og utgjør en trussel mot biologisk mangfold. 
Forskrift om fremmede organismer inneholder en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede organismene, samt mer om søknadsplikten og aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer. 

Hva kan du som hageeier gjøre?

 

  • hageavfall2.jpgIkke del planter ukritisk med andre. Du har lov til å la fremmede arter stå der de står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge de videre. 
  • Gjør deg kjent med hagen din og det som finnes der. 
  • Unngå at planter rømmer. Mange av artene på fremmedsartslista har spredt seg til naturen ved at de har forvillet seg, eller rømt fra det området de er satt ut i. De fleste av disse har forvillet seg fra hager. 
  • Kast hageavfallet ditt riktig. Ikke kast hageavfall i naturområder eller på tilfeldige plasser. 
  • Hvis du finner fremmede arter i naturen, meld fra på www.artsdatabanken.no