Skadelig fremmede arter utgjør en stadig større trussel mot naturmangfoldet i Norge. Mange fremmede arter utgjør liten eller ingen trussel, mens enkelte arter kan gjøre stor skade i området de sprer seg til. Forskrift om fremmede organismer inneholder en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede organismene, samt mer om søknadsplikten og aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer. 

Planter som lupin og parkslirekne er det hverken tillatt å selge i hagesentre eller å plante ut i hager, parker og andre områder. Det er ingen plikt til å fjerne forbudsplanter som allerede er plantet. Brunsnegl er en fremmed art som skaper problemer for mange hageeiere. Sneglen er en såkalt følgeorganisme som ble innført i landet via import av planter.

Her finner du mer informasjon om fremmedarter og bekjempelse av disse:

Miljødirektoratets nettsider om fremmede arter

Fremmedartlista 2018

Bekjempelse av Kjempebjørnkjeks

Bekjempelse av Parkslirekne

Bekjempelse av Lupin

Bekjempelse av brunsnegl