Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogbruk

Modum har et skogareal på vel 358 000 dekar, noe som tilsvarer ca. 65 prosent av kommunens totale areal. 

Skogen i Modum er viktig, som inntektskilde for skogeierne og råstoffleverandører til industrien, og som arena for jakt, fiske og friluftsliv. 

 

Tømmerdrift