Fosterhjem

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Et fosterhjem er et privat hjem, som på vegne av den kommunale barnevernstjenesten, tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre. Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. Det er til enhver tid over 50 barn i Buskerud som trenger fosterhjem. Ønsker du å vite mer om å bli fosterhjem? Les mer om fosterhjem i buskerud.

Besøkshjem

Et besøkshjem er en person, et par eller en familie som har tid, overskudd og sengeplass til et barn eller en ungdom noen døgn i løpet av en måned. Hyppigheten kan variere, da alle barn er unike og har ulike behov. Ofte er barnet eller ungdommen i besøkshjemmet en eller to helger i måneden, noen har også behov for å være ekstra i besøkshjemmet i løpet av uka og/eller i ferier.

En del barn og ungdom har behov for trygge voksne som tar dem med på aktiviteter og et normalt hverdagsliv. Aktivitetene trenger ikke koste mye, noen ganger kan det være nok å spise middag sammen, gå en tur eller spille et spill. For mange barn handler det om å kjenne at man er en del av et fellesskap/en familie, og at man får et pluss i hverdagen. Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli et besøkshjem.

En forutsetning for å bli et besøkshjem er at hjemmet er stabilt. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblematikk eller psykiske vansker. Du/familien din bør ha forståelse for barns ulike behov og reaksjoner, og være motivert til å være sammen med barnet i både lek og følelser. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barnet trenger mest.

De som ønsker å bli besøkshjem må levere helseattest og politiattest til barneverntjenesten. I tillegg kommer barneverntjenesten til å gjennomføre en samtale med deg/dere i besøkshjemmet for å blant annet høre litt om livssituasjon, motivasjon og kapasitet.

Har du/dere tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn? Ta kontakt med oss i barneverntjenesten på telefon 32 78 93 50.