Om flyktninghelsetjenesten

Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente som kommer til Modum. 
Flyktninghelse består av helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere og har tett samarbeid med kommuneoverlege.

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Tjenesten videreformidler, etter samtykke, medisinske opplysninger til fastlege og helsestasjon/ skolehelsetjeneste. Vi legger stor vekt på at flykningene skal føle seg trygge i sitt første møte med norsk helsevesen og ønsker å skape et godt miljø som gir tillit og trygghet.

Kontaktopplysninger

Smittevernsenteret
Telefon: 457 37 039 
Åpningstider: mandag -fredag 09.00-15.00

Vaksinetelefon
Telefon: 40 40 12 09
Betjent telefon: mandag og torsdag 09.00 - 15.00

Besøksadresse: Gamle Gustadmoen barnehage
Industriveien 42, 3340 Åmot, 

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund

Ansatte: Hanne Mjølid Braathen, Lillian Kind-Synstelien, Lene Kind

Vi tilbyr

Vi tilbyr

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Tidlig helsekartlegging
  • Vaksiner
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler
  • Hjemmebesøk
  • Undervisning og veiledning til kommunalt ansatte
  • Formidler kontakt med andre kommunale tjenester og sykehus

Nyttige telefonnummer

Fagavdeling smittevern og flyktninghelsetjeneste: kl 09.00- 15.30:  45 73 70 39 
Flyktninghelsetjeneste, reisevaksiner og smittevern - Modum Kommune

Rask psykisk helsehjelp: 32 74 94 40 
Rask psykisk helsehjelp - Modum Kommune

Legevakt Ringerike: 116 117 
Ring legevakten på 116 117 for øyeblikkelig hjelp - Helsenorge

Vikersund helsesenter 0-5 år: 32 78 95 80 
Helsestasjon for spedbarn og småbarn - Modum Kommune

Skolehelsetjeneste 6-19 år
Skolehelsetjenesten - Modum Kommune

Helsestasjon for ungdom 13-23 år mandag og torsdag kl 13.30-15.30: 32 78 66 72 
Helsestasjon for ungdom (HFU) - Modum Kommune

Jordmor: 32 78 95 80 
Jordmor - Modum Kommune

Barnevernvakta: 40 92 12 33 
Barnevernvakta for Midt-Buskerud og Øvre Eiker - Modum kommune

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 
Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Krisesenteret for vold i nære relasjoner: 32 17 06 90 
Ringerike kommune - Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Mental helse: 116 123 Mental Helse  
Alle har en Mental Helse 
Sidetmedord (mentalhelse.no)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 
Kirkens SOS (kirkens-sos.no)

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 81 55 52 01 
Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (rodekorstelefonen.no)

Selvskading/selvmordsfare: 
Krisetjenestene våre - Kirkens SOS (kirkens-sos.no) 
Blå Kors | SnakkOmPsyken.no – Snakk om psyken 
Ved selvmordsfare, snakk om selvmordstankene - Blå Kors (blakors.no)

Selvhjelp: SMART-appen - RVTS Øst (rvtsost.no) 
Informasjonsprogram til ukrainske flyktninger | Flyktning