Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse- og rusarbeid

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som har rusmiddel- eller psykiskhelseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. (Sammen for mestring, IS-2076, Helsedirektoratet).

I Modum kommune er størstedelen av det kommunale rus- og psykisk helsearbeidet for voksne organisert til Mestringsenheten. Mestringsenheten består av et  tverrfaglig sammensatt rus- og psykisk helseteam, med god kompetanse på rus- og psykisk helsearbeid.

Tjenesten drifter:

  • Aktivitetssenteret Ludohuset
  • Geithusberga bolig for mennesker med psykisk lidelse
  • Åpent hus, ett lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus
  • Ambulerende tjenester til enkeltpersoner

Tjenesteleder: 
Besøksadresse: Geithusberga 4, 6 og 8

For å motta tjenester fra Mestringsenheten må det søkes via Tildelingskontoret.