Ved bortleie av jord skal det inngås skriftlig kontrakt med minimum leietid 10 år. Avtalen skal sendes kommunen for registrering.

Dersom det ønskes en avtale med kortere varighet enn 10 år, må det søkes om dispensasjon fra jordloven. Det er eier av eiendommen som skal søke om dispensasjon. Søknad sendes inn til kommunen, sammen med kopi av avtale om jordleie/forpaktning. 

Mal for jordleieavtale og søknadsskjema for dispensasjon fra 10-årskravet finner du nedenfor.