Lekeplassene skal følge alle krav i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

Søknadsfrist annonseres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.