Brann 110

Direkte Modum brannvesen 900 26 632 

Politi 112

Servicetelefon (ikke nød) 02 800

Legevakt 116 117

Ringerike sykehus - kl. 15.00 - 08.00 hverdager, og hele døgnet i helger.

For øyeblikkelig hjelp ring ambulanse: 113 
Når det haster/ambulansebehov, ved akutte skader eller ulykker eller ved andre livstruende tilstander. Akuttmedisinsk sentral vil da umiddelbart formidle ambulanse og nødvendig hjelp.

Barnevernvakt 911 14 600

Fredag og lørdag: kl. 17.00 - 24.00
Søndag til torsdag: kl. 17.00 - 22.00

Barnevernvakta kan treffes på telefon 91114600 hele døgnet utenom barneverntjenestens ordinære åpningstid.

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal er  en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære kontortid.

Tannlegevakt

Tannlegevakt Ringerike: 32 17 17 94
Tannlegevakt Drammen: 32 21 71 80

Se flere opplysninger her

Alarmtelefon barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en nasjonal gratis hjelpetelefon for barn og unge.
Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. 

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no

Viltnemnd

Ring politiet 02 800

Rask psykisk helsehjelp 32 74 94 40 (ikke vakttjeneste)

Telefontid tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Les mer om Rask psykisk helsehjelp her