Dag

Løypemaskin

Skuter

Mandag

Simostranda, Sundbybakken, Drolsum, Stalsberg

Andre løyper

Tirsdag

Simostranda, Buskerud, Moingen

Andre løyper

Onsdag

Simostranda, Bingen, Vestre Spone, Brunes

Andre løyper

Torsdag

Øståsen, Åmot eller Vikersund.

(Simostranda)

Tilførselsløyper til Abelone, Moingen, andre løyper

Fredag

Øståsen, Åmot eller Vikersund

Scooterløyper på Øståsen

De tre første dagene i uka prioriterer vi løypenettet i bygda, og mot slutten av uka er det løypenettet på åsen som kjøres opp. Vi forsøker å variere mellom løypene over Åmot og Vikersund disse to dagene. 
Den faktiske løypekjøringa avviker noen ganger fra planen - på grunn av værforhold, arrangementer eller av andre grunner. Vintersesongene varierer, og nedbørsmengden påvirker hvor mye og raskt vi rekker å preparere. Det er ikke alltid vi rekker å kjøre opp alle løyper, det håper vi det er forståelse for. Løypekjørerne jobber så raskt og effektivt de kan. 


Om du skal ut på tur kan du sjekke www.skisporet.no for oppdatert informasjon om hvor det er kjørt.