Krykker kan kjøpes på Modumheimen, første etasje. Døgnåpent.
Pris:200 kr. pr krykke. 

I kontortid kan krykker også lånes eller kjøpes ved Hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus.
Pris 200 kr. pr krykke.