Våre tjenestemottakere er barn, ungdom, voksne og eldre med ulike interesser og ulike behov for tilrettelegging. Vi har derfor behov for fritidskontakter av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser.

Fritidsaktiviteter kan fylle livet med mening og gi god helse. Som fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviteter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Noen trenger støtte i en periode av livet sitt for å kunne holde på en fritidsaktivitet eller å komme i gang med en ny aktivitet. Fritidskontakten er en aktiv ledsager. Eksempelvis stiller du i klær til å bevege deg i om dere avtaler en aktivitet hvor dere skal bevege dere. Fritidskontakten kan operere individuelt eller i grupper. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan du stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at man egner seg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag.

Mer informasjon og søknadsskjema om å være fritidskontakt ligger under «Ledige stillinger».