Geithus bofellesskap er tilrettelagt for mennesker med ulike type psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre utfordringer som gjør at de har behov for forutsigbarhet og trygge rammer.

Vi ønsker å legge til rette slik at beboerne kan mestre dagliglivet på best mulig måte.
Gjennom ulike aktivitetstilbud vektlegger Geithus bofellesskap en aktiv brukerrolle i hverdagen.
Målet er å fremme følelsen av mestring, selvstendighet og økt livskvalitet.