Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Gravide som følges opp av Jane Nedberg  og Marianne Formodalen møter opp på Åmot helsestasjon. Gravide som følges opp av Beate Sørensen møter opp på Vikersund helsestasjon.

Den første kontrollen

Den første kontrollen anbefales i svangerskapsuke 8-12, hos fastlege. Etter dette kan du selv velge om du vil gå til jordmor/fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter selvfølgelig opp et individuelt program, slik det passer best for deg. Alle konsultasjoner er gratis.

Svangerskapet varer i 40 uker. De fleste føder i tidsrommet fra to uker før til to uker etter termin. Inntil 36 svangerskapsuke går du til konsultasjon en gang pr. måned, og fra uke 36 går du annenhver uke.
Husk å ta med urinprøve, «Helsekort for gravide», og resultater av blodprøver ved hver konsultasjon.

Hva gjør vi på svangerskapskonsultasjonene?

Vi måler blodtrykk, undersøker urinen, lytter på barnet, måler veksten av magen og undersøker barnets leie. Av og til måles blodprosenten. Det settes av god tid til informasjon, råd og veiledning. Du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål på forhånd. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.
Du kan selv bestille time hos jordmor.

Svangerskapsomsorg hos jordmor er et tilbud som innebærer:

 • Informasjon/veiledning/samtaler i forhold til det å være gravid, kroppslig, følelsesmessig og sosialt.
 • Om det å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
 • Foreldre og fødselsforberedende kurs
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Akupunktur i forhold til svangerskapsplager, modningsakupunktur og melkeproduksjon.
 • Henvisning til sykehus ved behov
 • Ammeveiledning
 • Prevensjonsveiledning

Få hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap

Er du gravid og har rusutfordringer kan du få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet.

Gravide som drikker alkohol, bruker andre rusmidler eller vanedannende medisiner i svangerskapet kan gi barnet økt risiko for skader, økt risiko for komplikasjoner i nyfødtperioden og virke uheldig på videre utvikling. Målet er å hjelpe deg med å ivareta både deg selv og det ufødte barnet, samt forberede deg / dere til foreldrerollen. For å kunne gi deg og barnet best mulig støtte, vil vi gjerne komme i kontakt med deg så tidlig som mulig i svangerskapet. Du kan også få oppfølging etter fødsel.

Gravide som har utfordringer med rus har krav på pakkeforløpet gravide og rusmidler:  https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

Gravid i legemiddelassistert rehabilitering ( LAR)

Er du gravid i LAR-behandling vil du få spesielt tilrettelagt oppfølging i svangerskapet. Snakk med ditt behandlingssted om hva du trenger. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar

Nettsider:

Generelt om graviditet og helse (www.helsenorge.no)

Alkoholbruk i svangerskapet (www.helsenorge.no/gravid/gravid-og-alkohol/)

Bruk av medisiner i svangerskapet (www.helsenorge.no/medisiner/graviditet-og-legemidler/)

Bruk av røyk, snus, alkohol og narkotika hvis du planlegger å bli gravid (www.helsenorge.no)

Selvhjelpshefte hvis du er gravid og strever med rus ( Selvhjelpshefte fra KoRus Sør; Kompetansesenter rus- region sør)

Foreldresupport tlf. 116 123

Kurs

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Dette er et tilbud til alle gravide. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Prisen for kurset er kr. 200,- pr.par
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Jordmor

Temaer på kursdagen er:
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Klikk her for kursdato

Temadag for gravide

Dette er et tilbud til alle gravide. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Temadagen er gratis.
Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesøster og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:
•Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
•Stell av nyfødte
•Ammeinformasjon
•Informasjon fra fysioterapeut

Klikk her for kursdato

Hjemmebesøk etter fødsel

Jordmor kommer gjerne hjem til deg 1-3 virkedager etter hjemreise fra sykehuset. 
Vårt mål er at den nye familien skal få en trygg og rolig start hjemme, og at det skal være god kontinuitet i svangerskap- og barselomsorgen.

Vi tilbyr blant annet ammeveiledning, vektkontroll av barn, samtale omkring fødsel,  og prevensjonsveiledning.
Oppfølging tilpasser vi etter individuelle behov. 

Helsesøster vil deretter følge opp familien. Ring oss så snart du vet tidspunkt for  hjemreise.

Kontroll/samtale 4-6 uker etter fødsel

Du og dere er velkommen til å ta etterkontroll hos jordmor. På denne kontrollen har vi fokus på mors/parets fysiske og psykiske helse etter fødsel. Her setter vi av god tid og går igjennom følgende temaer:

 • Fødselen
 • Parforholdet/seksualitet etter fødsel. Undersøkelse ved eventuelle rifter.
 • Prevensjon
 • Amming
 • Blodtrykk, evn sjekke blodprosent
 • Blødning livmor
 • Ta celleprøve ved behov
 • Veiledning i knipeøvelser
 • Søvn
 • Eventuelle spørsmål.

Dersom du ønsker p-stav eller spiral, får du med resept og kan komme tilbake for å få satt inn dette hos oss.

God ammestart

Amming kan for noen være utfordrende i starten. Det kan være lurt å forberede seg litt på forhånd. Vi holder temadag for gravide hvor amming er hovedtema. Her får du mye basiskunnskap om amming.

 • Hvordan få en god ammestart?
 • Hvordan legge barnet til brystet?
 • Hvor ofte amme?
 • Ulike ammestillinger
 • Hvordan forebygge såre brystknopper?
 • Mye/lite morsmelk osv.

Vi tilbyr akupunktur

Akupunktur kan benyttes fra 12-14 svangerskapsuke- Behandlingen vil først og fremst være symptomlindrende, og brukes ofte ved disse plagene i svangerskapet:

 • Svangerskapskvalme / oppkast
 • Sure oppstøt og halsbrann
 • Dårlig søvn
 • Leddkramper

Modningsakupunktur:
Fra uke 36-37 kan du begynne med modningsakupunktur. Behandlingen utføres 1-2 ganger i uken, og hver behandling varer ca. 30 minutter.
Målet med modningsakupunktur er ikke å sette fødselen i gang, men å gi kroppen det aller beste utgangspunkt for fødselsarbeidet. Både erfaring og forskning viser at akupunktur er med å modne livmorhalsen, og dermed kan gi en raskere fremgang i aktiv fødsel. Behandlingen er trygg for både mor og barn.
Behandlingen er gratis.

Melkeproduksjon
Akupunktur tilbys også for å øke melkeproduksjon, denne behandlingen gjøres etter fødsel, 2 ganger i uken av 30 min varighet. Du kan ta med babyen din til behandling dersom du ikke har barnevakt.

Prevensjon

Vi er opptatt av finne gode alternativer som passer for deg og din partner. Du får med deg resept fra oss ved behov. 
Gå inn på følgende nettsted for å vite hvilke alternativer som finnes. www.sexogsamfunn.no
Fint om du/dere i forkant tenker over hvilket behov du/dere har.

Samtaler etter abort

Vi tilbyr samtale og oppfølging til kvinner og partnere som opplever reaksjoner etter en abort. 

Nyttige nettsider

Øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakten. Etter 24. svangerskapsuke kontakt fødeavdelingen ved ditt lokale sykehus.

Drammen sykehus, fødeavdeling tlf.  32 80 32 51 / 54

Ringerike sykehus, fødeavdeling tlf. 32 11 61 04 / 06

Kongsberg sykehus, fødeavdeling tlf. 32 72 57 14 / 13

Om oss

Som gravid ønsker vi at du som gravid skal føle deg trygg og godt ivaretatt. Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid blant annet med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Vi vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. Jordmor samarbeider med helsesøster, fysioterapeut, familieterapeut og psykolog ved helsestasjonen.

Jane Nedberg har vært jordmor siden 2000. Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavd. ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden 2007 . Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert  ICDP veileder (foreldreveiledning) , sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre). Etterutdanning i samliv og seksualitet. Sertifisert NBO veileder 2020. Ble Årets jordmor i 2011, med begrunnelsen arbeidet mot diskriminering av homofile gravide.

Marianne Lønning Formodalen har vært jordmor siden 2018 og er ammeveileder. Tidligere jobbet 10 år som sykepleier på akuttmottaket ved Drammen sykehus. Jobber i Modum i 40 % ved siden av sin stilling som jordmor ved førde/barselavdelingen på Drammen sykehus. 

Beate Sørensen har vært jordmor siden 2009. Hun har tidligere jobbet som jordmor ved føde/barsel avdelingen ved Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.Jobber i 80% stilling ved helsestasjonen i Åmot med svangerskap og barselomsorg, samt jordmor ved helsestasjon for ungdom.

Hege Navrud har vært jordmor siden 2009. Hun har jobbet som jordmor på kvinne-barn avdelingen ved Ringerike sykehus i alle år. Hun har stor interesse for å trygge den gravide og hennes partner på vei mot foreldrerollen. Holder fødselsforberedende kurs og har noe erfaring med jobb på helsestasjon for ungdom. Er glad i å jobbe forebyggende og i team
Hun brenner også for kvinnehelse og har lang erfaring med arbeid av gynekologiske tilstander.
Ser nå frem til å bli kjent med de gravide i Modum kommune. Veilede og trygge familiene frem mot fødsel og den første tiden etter.»