Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Tirsdag 04.06.2024 kl 17-20 på Vikersund helsestasjon

Tirsdag 28.08.2024 kl 17-20 på Vikersund helsestasjon

Tirsdag 29.10.2024 kl 17-20 på Vikersund helsestasjon

Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året. Begrenset antall plasser; maks. 7 par.
Prisen for kurset er kr. 150,- pr. person
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Jordmor

Tema på kursdagen er:
Parforholdet/foreldrerollen
Tiden som nybakte foreldre
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Temadag for gravide

Temadag for gravide utgår våren 2024

Åmot helsestasjon kl 13.00-15.30

Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Temadagen er gratis.
Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesøster og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:
•Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
•Stell av nyfødte
•Ammeinformasjon
•Informasjon fra fysioterapeut