Kurset passer for folk flest, og er beregnet på voksne (fra 16 år). På kurset går vi nærmere inn på de fem grepene som bidrar til å styrke vår psykiske helse: 

  • vær oppmerksom
  • vær aktiv
  • fortsett å lære
  • knytt bånd
  • gi

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer. Små steg kan føre til stor endring. 

Kurset går over 6 ganger og hver kursøkt er på 2,5 timer. Tilbudene gis kun til personer som bor eller oppholder seg i Modum. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

Vil du lese mer om psykisk helse?  Les artikkelen Psykisk helse (helsenorge.no).

Opplever du mild til moderat depresjon og/eller angst, og er tidlig i et sykdomsforløp? Les mer om tilbudene Rask psykisk helsehjelp - Modum kommune. Ved behov for akutt hjelp: kontakt din fastlege eller legevakt (Ringerike legevakt: 32 11 11 11).

 

Hverdagsgledekurs - oppstart mandag 15. april 2024 kl. 13.00

Mandager fra kl. 13.00 - 15.30 fra 15. april til og med 10. juni, med unntak av 13. mai, 20. mai og 3. juni.

Oppmøte: Frisklivssentralen.

Meld deg på: Påmeldingsskjema til Hverdagsgledekurs (Microsoft formsskjema)

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 11. april