Nå kan du enkelt finne saker på et gårds- og bruksnummer i kommunen.
Gå inn i kommunens karttjeneste: https://kommunekart.com/klient/modum/publikum, zoom i kartet eller søk for å finne ønsket gårds- og bruksnummer.  
 
Slik går du frem