Forebyggende familieteam består av to familieterapeuter og kommunepsykolog som jobber for å forebygge og fremme god psykisk helse for barn, unge og deres familier.

Vi tilbyr:

  • individuelle samtaler
  • familiesamtaler
  • foreldreveiledning
  • kurs, undervisning og veiledning.

Kontakt skjer gjennom henvendelse til jordmor/helsesykepleier som følger barnet ditt. Se informasjon på høyre side for kontaktinfo til helsesykepleier.
Sammen vil vi kunne drøfte om dette er et egnet tilbud for dere. 

                
Familieteam har kontorer på Geithus helsesenter, Geithusveien 9.