Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til,
gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk innen temaene film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Tilbudet til skolene er delt: Ett kommer fra DKS på fylkesnivå, og ett på kommunalt nivå.

Kontaktperson for den Kulturelle skolesekken i Modum er Lajla Renate B. Storli tlf. 994 73 838


Informasjonsfilm om Den kulturelle skolesekken

Årshjul/aktivitetplan Den kulturelle skolesekken i Modum

Den Kulturelle skolesekken i Buskerud

Mer informasjon om den kulturelle skolesekken