Innlogging

Foresatte bruker ID-porten for førstegangsinnlogging.
Deretter benyttes en PIN-kode.

Web-versjonen åpnes i en nettleser, på https://meldingsbok.transponder.no.
Alle funksjoner er tilgjengelige i web-versjonen.

Transponder Meldingsbok kan og brukes i app-versjon.
Last ned til iOS
Last ned til Android

Veiledninger

Her finner du relevante veiledninger for bruk av Transponder Meldingsbok som foresatt:

Førstegangsinnlogging
PIN-kode
De viktigste funksjonene for foresatte
Komplett manual

Personvern

Transponder er et lukket system, som krever førstegangsinnlogging med ID-porten for alle parter, og deretter tofaktor med kode, enten på SMS eller kodeapp. Førstegangsinnlogging krever innlogging på sikkerhetsnivå 3. Det vil si at vi med relativt god sikkerhet kan si at det er samsvar mellom brukeren og den virkelige personen. Systemet oppfyller ikke krav som stilles for behandling av helseopplysninger, da det ikke kreves innlogging på sikkerhetsnivå 4. Selve databehandlingen er i tråd med GDPR og personlovgivningen, det sikrer databehandleravtalen mellom Modum kommune og Transponder og Transponders egne retningslinjer for informasjonssikkerhet. Se også personvernerklæring for Transponder Meldingsbok.

For å i det hele tatt ha mulighet til å logge seg inn i Transponder, må det være opprettet en bruker. Brukerne opprettes basert på data som kommer fra IST via Feide, data skolene selv administrerer. Det er og mulig å manuelt opprette brukere i Transponder, men det gjøres i så fall av skolen selv. Personopplysninger som brukes for å opprette bruker, er navn, fødselsnummer, epost-adresse, telefonnummer og tilknytning mellom foresatt og elev.

I Transponder Meldingsbok er det en innebygd funksjon for autolås av tilgang til tjenesten, som gjør at skjermen låses etter et visst antall minutter med inaktivitet (standard er 5 minutter). Da kreves en PIN-kode, både i app og i nettleser, for å åpne Transponder Meldingsbok igjen.

Det er skolen selv som gir ansatte og foresatte tilgang i meldingsbøkene i Transponder Meldingsbok, og styrer hvorvidt det skal gis lese-, skrive- eller både lese- og skrivetilgang. Foresatte kan se hvem som har tilgang, og hvilke rettigheter de har. Tilgang og rettighet gis og trekkes tilbake ganske øyeblikkelig.

Både foresatte og ansatte kan bruke en funksjon som heter "Trekk tilbake", som da fjerner meldingen fra meldingsboken (foresatte kan trekke tilbake egne meldinger, ansatt kan trekke tilbake egne meldinger). En administrator kan trekke tilbake meldinger skrevet av andre. En melding kan trekkes tilbake inntil 6 måneder etter at den er skrevet, uavhengig av rolle.

Når meldinger om fravær skal sendes til skolen, har foresatte mulighet til å velge sykefravær som en egen kategori. Om foresatte velger å legge til dokumentasjon eller en kommentar, vises automatisk en tekst som sier at det ikke er nødvendig å legge inn informasjon om sykefraværet, og at en eventuell kommentar eller dokumentasjon ikke skal inneholde unødvendige helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger. Fraværsmeldinger kan slettes av både den som har registrert fraværet og av ansatte. Dette kan gjøres inntil 4 uker etter at fraværet er registrert. Når fraværet har funnet sted, kan fraværet fortsatt slettes, men da kun av ansatte.

Hjelp?

Ta kontakt med kontoret ved din skole, om du trenger hjelp med Transponder Meldingsbok.

Det kan og være lurt å ta en kikk på hjelpesidene til Transponder.