NAVN FUNKSJON TELEFON
Nils Henry Wichmann rektor 32 78 94 20/907 77 226 
Ulla E. Dahlum inspektør (permisjon til 31/7-20) 32 78 94 39
Alex Snyder treblåslærer 467 63 233
Tom Are Skinstad  Inspektør(vikar), verneombud og dir. Vikersund Junior Musikkorps 414 11 814
Lajla R. Buer Storli Ansvarlig Kulturelle skolesekken og spaserstokken (vikar) 994 73 838
Linda Rømo dir. Åmot jente- og guttekorps 469 56 589
Marie Skar lærer klassisk ballett og barnedans 907 86 576
Jan Frode Stevy gitarlærer 911 86 763
Atle Stærkeby klarinettlærer 976 75 385
Ioana Carmen Demit sanglærer 940 52 003 
Morgan Wadenhof piano/bandlærer 0046 702823820 
Endre Gulbrandsen slagverklærer/tillitsvalgt 909 93 365
Leonard R. Jackson  lærer i jazz/funk og hiphop 411 47 123