NAVN FUNKSJON TELEFON
Nils Henry Wichmann rektor 32 78 94 20/907 77 226 
Ulla E. Dahlum inspektør, kulturkonsulent kultur og verneombud 32 78 94 39
Alex Snyder treblåslærer og vikariat som pianolærer  467 63 233
Tom Are Skinstad  messingblåslærer og dir. Vikersund Junior Musikkorps 414 11 814
Leonard R. Jackson  lærer i jazz/funk og hiphop 411 47 123
Linda Rømo dir. Åmot jente- og guttekorps 469 56 589
Marie Skar lærer klassisk ballett og barnedans 907 86 576
Jan Frode Stevy gitarlærer 911 86 763
Atle Stærkeby klarinettlærer 976 75 385
Ioana Carmen Demit sanglærer 940 52 003 
Sture Moslåtten vikar bandlærer 404 64 074
Endre Gulbrandsen slagverklærer og tillitsvalgt 909 93 365