Lærer: Elise Korsvik Pinney

Undervisningen foregår på mandager i kulturskolens lokaler i Vikersund.

På visuell kunst lærer elevene grunnleggende male- og tegneteknikker. Fantasi og skaperglede står sentralt i undervisningen. Dette kurset dekker mange ulike uttrykksmåter. Man lærer å jobbe med ulike materialer, redskaper og teknikker. Elevene skal også lære om kunst, fra gammel til moderne tid. Elevenes interesser og ønsker for undervisningsinnhold blir vektlagt. Har barnet ditt en kunstner i magen, og du ser at det er stor interesse for tegning/maling, anbefales dette kurset.

Visuell kunst 1.-5. klasse: kl. 16.45-17.45

Visuell kunst 6. klasse og oppover: kl. 18.00-19.30