Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Innvilgelse av individuell plan forutsetter at du mottar to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at det er et behov for koordinering av tjenestene.

 

Søknad om koordinator og/eller individuell plan får du på servicetorget eller i linken nederst på siden. Søknaden sendes til Koordinerende enhet.