Med sine mange vann og elver kan Modum by på gode muligheter for sportsfiske.
Retten til fisket tilhører grunneier, men i de fleste elver og vann åpnes det for sportsfiske for allmennheten gjennom salg av fiskekort. 

Her finner du mer informasjon om fiske i Modum og omegn:

Brosjyre om sportsfiske i Modum

Fiskekart

Informasjon om fiskekort m.m

Sportsfiske i Midtre Buskerud

Fiskeplasser