Prosjektet er initiert og utarbeidet av Foreningen Norden, en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke det folkelige, nordiske samarbeidet. Siden foreningen er mer enn 100 år passer det å ha 100 poster som mål for prosjektet. I løpet av de nærmeste årene vil foreningen jobbe for å nå målet. 

Ved formidling av den nordiske kulturarven gjennom de ulike tekstene ønsker Foreningen Norden å gi innbyggere og gjester en opplevelse av nordisk språk, litteratur og kultur i vid forstand. Ved bruk av tekster fra ulike tidsperioder og sjangere, vil de underbygge det nordiske fellesskapet, felles verdier og holdninger.